คลังเก็บหมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่

6 ช่องทาง การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ขอข้อมูลและข้อเสนอแนะ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

6 ช่องทาง การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ขอข้อมูลและข้อเสนอแนะ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

บทความเผยแพร่ เรื่อง “กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ”,”สามีแอบไปกู้เงิน”,”ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ”

บทความเผยแพร่ เรื่อง “กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ”,”สามีแอบไปกู้เงิน”,”ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ”

บทความ เรื่อง “ไม่ให้ เพราะจะเอาไปร้องเรียน” , “อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม” , “เงินค่าปรับไปอยู่ไหน” ,​”คุยกันดีๆ ก็น่าจะได้”

ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความเรื่อง “น้ำที่คุณดื่มสะอาดไหม” , “ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา” ,​ “ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157” , “ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน”

ดาวน์โหลดเอกสารบทความ