สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ฝ่ายการแพทย์ (คลิกเอกสารแนบ)  

จัดหาต่างประเทศ (คลิกเอกสารแนบ) 

กองจัดหาในประเทศ (คลิกเอกสารแนบ) (คลิกเอกสารแนบการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก) 

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (คลิกเอกสารแนบ) 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กองส่งเสริมภาพลักษณ์ (คลิกเอกสารแนบ) 

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการฯ (คลิกเอกสารแนบ) 

กองบริหารทั่วไป ฝ่ายอำนวยการฯ (คลิกเอกสารแนบ)

   กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการฯ (คลิกเอกสารแนบ)

สำนักคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (คลิกเอกสารแนบ) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริการกลาง (คลิกเอกสารแนบ) (คลิกการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก)

ฝ่ายการพิมพ์ (คลิกเอกสารแนบ) 

ฝ่ายวิจัยฯ (คลิกเอกสารแนบ 1) (คลิกเอกสารแนบ 2) 

สำนักงานโครงการย้ายฯ โรจนะ (คลิกเอกสารแนบ)

ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิต (คลิกเอกสารแนบการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก)  
สำนักงบประมาณ (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 

ฝ่ายขาย 

ผู้ชำนาญการปรุง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (คลิกเอกสารแนบ) (คลิกเอกสารแนบการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก)

สำนักงานยาสูบเชียงราย (คลิกเอกสารแนบ)

สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ (คลิกเอกสารแนบ) 

สำนักงานยาสูบสุโขทัย (คลิกเอกสารแนบ) 

สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ (คลิกเอกสารแนบ) 

สำนักงานยาสูบหนองคาย

สำนักงานยาสูบนครพนม

โรงอบใบยาเด่นชัย (คลิกเอกสารแนบ) 

รายการข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก

*** ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง *** 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *