สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายการแพทย์ - จัดซื้อทั่วไป
ฝ่ายการแพทย์  - จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ฝ่ายการแพทย์ - จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง  (รายงานการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก)
จัดหาต่างประเทศ (1) (2)
กองจัดหาในประเทศ (1) (รายงานการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก)
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1)
ฝ่ายใบยา (1)
ฝ่ายวางแผนการผลิต (1)
กองสื่อสารองค์กร (1)
สำนักงานยาสูบแม่โจ้ (1)
สำนักคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (1)
สำนักงานยาสูบเชียงราย (1)

สำนักงานยาสูบแพร่ (1)
ฝ่ายบริการกลาง
 
สำนักงานโครงการย้ายฯ (1) (รายงานการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก )
ฝ่ายขาย (รายงานการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก)

รายการข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก

*** ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ***

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *