คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

เรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ฝ่ายการแพทย์ - จัดซื้อทั่วไป
ฝ่ายการแพทย์ - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ
ฝ่ายการแพทย์  - จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ฝ่ายตลาด (1) (2)
ฝ่ายขาย
กองบริการยานพาหนะ
กองจัดหาต่างประเทศและออกของ
กองจัดหาในประเทศ (1) (2)
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ
ฝ่ายวิจ้ยและพัฒนา
กองบริหารทั่วไป สำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานยาสูบสุโขทัย
สำนักงานยาสูบนครพนม
สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ (1) (2)
สถานีทดลองยาสูบเพชรบูรณ์ (1) (2)

รายการข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก

*** ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ***

สรุปข้อร้องเรียนของโรงงงานยาสูบ รายเดือน ประจำปี พ.ศ.​ 2560

สรุปข้อร้องเรียนของโรงงงานยาสูบ รายเดือน ประจำปี พ.ศ.​ 2560

 • ประจำเดือน มกราคม 2560
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 • ประจำเดือน มีนาคม 2560
 • ประจำเดือน เมษายน 2560
 • ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 • ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 • ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 • ประจำเดือน กันยายน 2560
 • ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 • ประจำเดือน พฤษศจิกายน 2560
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2560

บทความเรื่อง “น้ำที่คุณดื่มสะอาดไหม” , “ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา” ,​ “ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157” , “ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน”

ดาวน์โหลดเอกสารบทความ