คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ยสท. ร่วมเป็นกียรติในพิธีส่งมอบ-รับมอบ สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 บางส่วน

ยสท. คว้ารางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ New Normal โดยมีคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ (Google Meet) พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet ไปยังผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองลงมา พนักงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการแถลงนโยบายดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่คลองเตย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ต้อนรับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยรองผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในตึกอำนวยการ และ รูปปั้นพลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลใน Thailand Quality Prize 2019

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านพัฒนาธุรกิจปฏิบัติการแทนรักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Silver Awards  Thailand Quality Prize 2019  ที่จัดขึ้น
 ห้องแกรนด์ฮอลล์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
 (ไทยญี่ปุ่น)  ให้แก่

กลุ่ม Good Time พนักงานจากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 สมาชิกทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย

นายสุพงษ์ จินตลิขิตดี

นายรุ่งโรจน์ รัตนวุฒิกุล

นายวัฒนา มีทอง

นายสุเทพ ทิมศิลป์

นายอนุรักษ์ สืบเหล่ารบ

นายชามร ฉิมพรัตน์ 

ในการนำเสนอนำเสนอผลงานเรื่อง “ลด BREAK DOWN ของแสตมป์ป้อนไปยังชุด End of stroke guide ไม่คงที่ ที่เครื่อง Alfa Ram No.25”

ผู้บริหาร ยสท. แสดงความยินดีกับกรรมการ ยสท. ท่านใหม่

นายระเฑียร  ศรีมงคล ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโรงงานยาสูบ ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

นางนันทวัน  พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโรงงานยาสูบ ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ

KK (7)-1

KK (3)-1 KK (4)-1
KK (9)-1