เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
การยาสูบแห่งประเทศไทย
ติดต่อได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ​ 10110
โทรศัพท์  0-2229-1000  โทรสาร 0-2229-1299
E-mail: info_ttm@thaitobacco.or.th หรือ www.thaitobacco.or.th